Článek ve sborníku konference

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. On Area Minimization of Complex Combinational Circuits Using Cartesian Genetic Programming. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 2379-2386. ISBN 978-1-4673-1508-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Area Minimization of Complex Combinational Circuits Using Cartesian Genetic Programming
Název (cs):K minimalizaci složitějších kombinačních obvodů pomocí kartézského genetického programování
Strany:2379-2386
Sborník:2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence
Konference:IEEE World Congress on Computational Intelligence
Místo vydání:CA, US
Rok:2012
ISBN:978-1-4673-1508-1
DOI:10.1109/CEC.2012.6256649
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconcec_ls.pdf457 KB2012-08-24 21:24:04
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
logic synthesis, optimization, genetic programming, selection
Anotace

Článek se zabývá optimalizací složitějších kombinačních obvodů pomocí kartézského genetického programování, které využívá ve fitness funkci algoritmus pro ověření funkční ekvivalence namísto testování všech možných vstupních kombinací. Standardní algoritmus selekce CGP byl modifikován, což vedlo v 50% případech k efektivnějšíí minimalizaci počtu hradel. V průměru došlo ke snížení počtu hradel o 24% v porovnání s konvenční syntézou. Zpoždění obvodů bylo rovněž analyzováno.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {On Area Minimization of Complex Combinational
	Circuits Using Cartesian Genetic Programming},
  pages = {2379--2386},
  booktitle = {2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence},
  year = 2012,
  location = {CA, US},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4673-1508-1},
  doi = {10.1109/CEC.2012.6256649},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9866}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https