Článek ve sborníku konference

BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolution of Cellular Automata Using Instruction-Based Approach. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1060-1067. ISBN 978-1-4673-1508-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6256475
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolution of Cellular Automata Using Instruction-Based Approach
Název (cs):Evoluce celulárních automatů s využitím developmentu založeného na instrukcích
Strany:1060-1067
Sborník:2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence
Konference:IEEE World Congress on Computational Intelligence
Místo vydání:CA, US
Rok:2012
URL:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6256475
ISBN:978-1-4673-1508-1
DOI:10.1109/CEC.2012.6256475
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconwcci2012.pdf257 KB2013-04-29 14:13:08
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Celulární automat, vývin, replikace, evoluční návrh.
Anotace
Článek prezentuje metodu zakódování lokální přechodové funkce celulárních automatů s využitím instrukčního přístupu a jejich návrh pomocí genetických algoritmů. Tento způsob zakódování představuje nepřímé mapování vstupních kombinací stavů buněk v sousedství na nové stavy buněk při vývoji celulárního automatu. Lokální přechodová funkce je tak popsána pomocí programu (algoritmu), jehož vykonání provede výpočet následujících stavů buněk. Cílem tohoto přístupu je redukovat délku chromozomu v případě návrhu celulárních automatů pomocí evolučních algoritmů. V článku je demonstrováno, že instrukční vývin dovoluje navrhovat komplexní celulární automaty s vyšší úspěšností než je tomu u konvenční reprezentace přechodové funkce pomocí tabulky stavů a to zejména u automatů pracujících s více než dvěma stavy na buňku. Případové studie pro vyhodnocení tohoto přístupu zahrnují problém replikace a vývoj předem definovaného vzoru v celulárním automatu z dané počáteční aktivní buňky.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Bidlo and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Evolution of Cellular Automata Using
	Instruction-Based Approach},
  pages = {1060--1067},
  booktitle = {2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence},
  year = 2012,
  location = {CA, US},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4673-1508-1},
  doi = {10.1109/CEC.2012.6256475},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9870}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https