Článek ve sborníku konference

ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, DE Silva Gayan, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. Static Analysis of Routing and Firewall Policy Configurations. In: e-Business and Telecommunications. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V.,, 2012, s. 39-53. ISBN 978-3-642-25205-1. ISSN 1865-0929. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857521040&origin=resultslist
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Static Analysis of Routing and Firewall Policy Configurations
Název (cs):Statická analýza směrování a konfigurace politiky firewallů
Strany:39-53
Sborník:e-Business and Telecommunications
Konference:7th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications
Řada knih:LNCS CCIS, Vol.222
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2012
URL:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857521040&origin=resultslist
ISBN:978-3-642-25205-1
Časopis:Communications in Computer and Information Science, roč. 2012, č. 222, Heidelberg, DE
ISSN:1865-0929
DOI:10.1007/978-3-642-25206-8_2
Vydavatel:Springer Science+Business Media B.V.,
URL:http://www.springerlink.com/content/978-3-642-25206-8 [PDF]
Klíčová slova
Reachability, routing, filtering, forwarding
Anotace
Příspěvek pojednává o analýze bezpečnosti založené na výpočtech dosažitelnosti v dynamicky směrovaných sítích. Zahrnuje návrh abstraktního modelu směrování umožňující jemnější aproximaci včetně vlivu směrování na přeposílání paketů a filrtrování.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Miroslav {\v{S}}v{\'{e}}da and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}} and Gayan Silva De and Petr
	Matou{\v{s}}ek and Jaroslav R{\'{a}}b},
  title = {Static Analysis of Routing and Firewall Policy
	Configurations},
  pages = {39--53},
  booktitle = {e-Business and Telecommunications},
  series = {LNCS CCIS, Vol.222},
  journal = {Communications in Computer and Information Science},
  volume = 2012,
 number = 222,
  year = 2012,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Science+Business Media B.V.},
  ISBN = {978-3-642-25205-1},
  ISSN = {1865-0929},
  doi = {10.1007/978-3-642-25206-8_2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9876}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https