Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva a KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition. Journal of Biomedicine and Biotechnology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-14. ISSN 1110-7243. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/jbb/2012/626148/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition
Název (cs):Vliv onemocnění kůže na rozpoznávání otisků prstů
Strany:1-14
Místo vydání:US
Rok:2012
URL:http://www.hindawi.com/journals/jbb/2012/626148/
Časopis:Journal of Biomedicine and Biotechnology, roč. 2012, č. 4, New York, US
ISSN:1110-7243
DOI:10.1155/2012/626148
URL:http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2012/626148.pdf [PDF]
Klíčová slova
dermatology, skin disease, fingerprint recognition, biometrics
Anotace
V dnešní době trpí mnoho lidí různými kožními onemocněními. Tato kožní onemocnění mají silný vliv na proces rozpoznávání otisků prstů. Lidé trpící kožními onemocněními znemožňujícími použití daktyloskopických senzorů jsou tak diskriminováni, protože nemohou použít otisky svých prstů pro účely autentizace. V tomto článku jsou nejprve z lékařského hlediska představena různá onemocnění, která mohou mít vliv na funkčnost přístupových systémů založených na rozpoznávání otisků prstů. Tento přehled je následován ukázkou otisků prstů postižených nějakou kožní chorobou získaných jak z daktyloskopické karty tak z elektronických senzorů. Závěr článku je věnován algoritmu navrženému pro posílení kvality obrazu otisku prstu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Michal Dole{\v{z}}el
	and Jaroslav Urb{\'{a}}nek and Eva
	B{\v{r}}ezinov{\'{a}} and hoon Tae Kim},
   title = {Influence of Skin Diseases on Fingerprint
	Recognition},
   pages = {1--14},
   journal = {Journal of Biomedicine and Biotechnology},
   volume = 2012,
 number = 4,
   year = 2012,
   ISSN = {1110-7243},
   doi = {10.1155/2012/626148},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9900}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https