Článek ve sborníku konference

STRAKA Martin, MIČULKA Lukáš, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Test Platform for Fault Tolerant Systems Design Qualities Verification. In: 15th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 336-341. ISBN 978-1-4673-1185-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Test Platform for Fault Tolerant Systems Design Qualities Verification
Název (cs):Testovací platforma pro ověřování kvality navrhu systémů odolných proti poruchám
Strany:336-341
Sborník:15th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2012
Místo vydání:Tallin, EE
Rok:2012
ISBN:978-1-4673-1185-4
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
controller, fault tolernat system, FPGA, SEU, injector, test platform
Anotace

Příspěvek popisuje metodologii pro testovaní kvality návrhu systémů odolných proti poruchám, která je založena na externím SEU injektoru. Architektura testovací platformy je prezentována a principy její funkčnosti jsou popsány.

Abstrakt

In this paper, a methodology for fault tolerant systems design qualities verification is presented together with recovery technique for fault tolerant system after soft errors occurrence in SRAM-based FPGA. First, the principles of test platform based on external SEU injector are presented, all components of test platform and their role during SEU simulation are described. Then, the recovery technique based on the generic partial dynamic reconfiguration controller implemented inside FPGA is presented. The controller is used for the identification of faulty module in the fault tolerant system, reconfiguration of this module through ICAP interface and synchronization of the module after reconfiguration process with other modules in the system. The controller can be used for the identification of permanent faults in FPGA structure as well. The first experiments with test platform and reconfiguration controller are discussed in this paper.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Straka and Luk{\'{a}}{\v{s}} Mi{\v{c}}ulka
	and Jan Ka{\v{s}}til and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
   title = {Test Platform for Fault Tolerant Systems Design
	Qualities Verification},
   pages = {336--341},
   booktitle = {15th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics
	of Electronic Circuits and Systems},
   year = 2012,
   location = {Tallin, EE},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4673-1185-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9903}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https