Kapitola v knize

MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a YANUSHKEVICH Svetlana. 3D and Thermo-face Recognition. New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, s. 31-58. ISBN 9789535108597. Dostupné z: http://www.intechopen.com/books/new-trends-and-developments-in-biometrics/3d-and-thermo-face-fusion
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:3D and Thermo-face Recognition
Název (cs):Slučování 3D a termo-obličeje
Strany:31-58
Kniha:New Trends and Developments in Biometrics
Místo vydání:Rijeka, HR
Rok:2012
URL:http://www.intechopen.com/books/new-trends-and-developments-in-biometrics/3d-and-thermo-face-fusion
ISBN:9789535108597
DOI:10.5772/51991
Vydavatel:InTech - Open Access Publisher
Klíčová slova
3D face, thermo-face, fusion, biometrics
Anotace
V kapitole jsou popsány následující biometrické modality: termosnímky obličeke a 3D skeny obličeje. Obě metody jsou popsány v rozmezí od pořízení dat, zpracování snímků a výsledného rozhodnutí. Současně přinášíme obecný algoritmus založený na biometrické fůzi, jehož evaluace byla ověřena na 3D i termo databázi obličejů.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {{\v{S}}t{\v{e}}p{\'{a}}n Mr{\'{a}}{\v{c}}ek and
	Jan V{\'{a}}{\v{n}}a and Radim Dvo{\v{r}}{\'{a}}k
	and Martin Drahansk{\'{y}} and Svetlana
	Yanushkevich},
  title = {3D and Thermo-face Recognition},
  pages = {31--58},
  booktitle = {New Trends and Developments in Biometrics},
  year = 2012,
  location = {Rijeka, HR},
  publisher = {InTech - Open Access Publisher},
  ISBN = {9789535108597},
  doi = {10.5772/51991},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9921}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https