Článek v časopise

BENDL Jaroslav a ZENDULKA Jaroslav. Integration System for Functional Annotation of Single Nucleotide Polymorphism. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 5. ISSN 1802-4564.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Integration System for Functional Annotation of Single Nucleotide Polymorphism
Název (cs):Integrační systém pro anotaci funkce bodového nukleotidového polymorfismu
Strany:5
Místo vydání:CZ
Rok:2012
Časopis:ElectroScope, roč. 2012, č. 5, Plzeň, CZ
ISSN:1802-4564
Klíčová slova
SNP, nsSNP, predikce patogenicity, proteinové substituce
Anotace
Tento článek popisuje nový integrační systém pro ohodnocování nesynonymních proteinových substitucí podle jejich škodlivosti. Výpočetní jádro navrženého systému je založeno na sofistikované kombinaci výsledků vybrané podmnožiny existujících nástrojů. Váhové koeficienty pro jednotlivé nástroje jsou počítány na základě jejich konfidenčního skóre a skóre spolehlivosti nástroje, které je přiděleno podle výsledků nástroje na rozsáhlém datasetu. Validace výkonu na datasetu obsahující 5000 substitucí ukázala, že celková přesnost systému se zlepšila o 8% v porovnání s nejlepším z integrovaných nástrojů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Jaroslav Bendl and Jaroslav Zendulka},
   title = {Integration System for Functional Annotation of
	Single Nucleotide Polymorphism},
   pages = 5,
   journal = {ElectroScope},
   volume = 2012,
 number = 5,
   year = 2012,
   ISSN = {1802-4564},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9929}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https