Článek ve sborníku konference

ŠVÉDA Miroslav, SEKLETÁR Michal, FIDLER Tomáš a RYŠAVÝ Ondřej. A High-level Network-wide Router Configuration Language. In: Proceedings ICN 2012. Saint Gilles, Reunion Island: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 18-21. ISBN 978-1-61208-183-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A High-level Network-wide Router Configuration Language
Název (cs):Vysokoúrovňový konfigurační jazyk routerů rozsáhlých sítí
Strany:18-21
Sborník:Proceedings ICN 2012
Konference:The Eleventh International Conference on Networks/The Seventh International Conference on Systems
Místo vydání:Saint Gilles, Reunion Island, US
Rok:2012
ISBN:978-1-61208-183-0
Vydavatel:Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu
Klíčová slova
Network configuration management; routing configuration; access control lists
Anotace
Příspěvek presentuje vysokoúrovňový konfigurační jazyk routerů rozsáhlých sítí, který v současném stavu vývoje umožňuje specifikovat základní směrovací a bezpečnostní konfigurace. Uvádí také experimentální kompilátor, který generuje konfigurační soubory pro směrovače Cisco.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Miroslav {\v{S}}v{\'{e}}da and Michal
	Seklet{\'{a}}r and Tom{\'{a}}{\v{s}} Fidler and
	Ond{\v{r}}ej Ry{\v{s}}av{\'{y}}},
   title = {A High-level Network-wide Router Configuration
	Language},
   pages = {18--21},
   booktitle = {Proceedings ICN 2012},
   year = 2012,
   location = {Saint Gilles, Reunion Island, US},
   publisher = {International Academy, Research, and Industry Association},
   ISBN = {978-1-61208-183-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9939}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https