Článek ve sborníku konference

ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub a ZEMEK Petr. Generic Source Code Migration Using Decompilation. In: 10th Annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012). Brno: EUROSIS, 2012, s. 38-42. ISBN 978-90-77381-71-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Generic Source Code Migration Using Decompilation
Název (cs):Migrace zdrojových kódů pomocí rekonfigurovatelného zpětného překladače
Strany:38-42
Sborník:10th Annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012)
Konference:The Industrial Simulation Conference (ISC)
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2012
ISBN:978-90-77381-71-7
Vydavatel:EUROSIS
Klíčová slova
migrace zdrojového kódu, analýza, transformace, rekonfigurotavelnost, reverzní inženýrství, zpětný překlad, Lissom, LLVM, LLVM IR
Anotace
Článek pojednává o problematice udržovatelnosti a přenositelnosti programů vytvořených ve starších programovacích jazycích. Existuje několik jednoúčelových konvertorů, zaměřených na migraci kódu z jednoho konkrétního jazyka do jazyka jiného. V současnosti však neexistuje generické řešení, které by umožnilo migraci kódu bez ohledu na původní či cílový programovací jazyk. V tomto článku je představeno řešení založené na využití překladačové platformy LLVM, které takovou migraci kódu umožní. Výstupem je vysoce čitelná reprezentace kódu v jazyce Python. V závěru jsou prezentovány experimentální výsledky dosažené u několika běžných programovacích jazyků (C/C++, D, Fortran).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} {\v{D}}urfina and Jakub
	K{\v{r}}oustek and Petr Zemek},
   title = {Generic Source Code Migration Using Decompilation},
   pages = {38--42},
   booktitle = {10th Annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012)},
   year = 2012,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {EUROSIS},
   ISBN = {978-90-77381-71-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9948}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https