Článek v časopise

STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - II: neperiodické úlohy. Automa. 2012, roč. 18, č. 11, s. 44-46. ISSN 1210-9592.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Plánování úloh v systémech RT - II: neperiodické úlohy
Název (en):Scheduling tasks in RT systems - II: nonperiodic tasks
Strany:44-46
Místo vydání:CZ
Rok:2012
Časopis:Automa, roč. 18, č. 11, CZ
ISSN:1210-9592
URL:http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Automa/2012/11/Automa_11_2012_output/web/flipviewerxpress.html?pn=46 [HTML]
Klíčová slova
aperiodic task, sporadic task, joint scheduling, hybrid scheduling, task server, background scheduling, polling server, deferrable server, priority exchange server, sporadic server
Anotace
Tento článek je druhým dílem seriálu a nepřímo navazuje na předchozí díl "Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy", kde byly představeny základní mechanismy přiřazování statických (pevných) priorit periodickým RT úlohám. Mezi neperiodickými úlohami RT jsou obvykle rozlišovány úlohy aperiodické (intervaly příchodů úloh tohoto typu jsou předem neznámé) a úlohy sporadické (je u nich známa nejkratší doba mezi příchody). V tomto článku jsou představeny základní mechanismy společného (tzv. hybridního) plánování množin periodických a neperiodických úloh (hybrid/joint scheduling); pozornost je věnována zejména tzv. serverům úloh.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Josef Strnadel},
   title = {Pl{\'{a}}nov{\'{a}}n{\'{i}} {\'{u}}loh v
	syst{\'{e}}mech RT - II: neperiodick{\'{e}}
	{\'{u}}lohy},
   pages = {44--46},
   journal = {Automa},
   volume = 18,
 number = 11,
   year = 2012,
   ISSN = {1210-9592},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9972}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https