Článek ve sborníku konference

PROCHÁZKA Boris, VOJNAR Tomáš a DRAHANSKÝ Martin. Hijacking the Linux Kernel. In: Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'10) -- Selected Papers. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2011, s. 85-92. ISBN 978-3-939897-22-4. ISSN 2190-6807.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hijacking the Linux Kernel
Název (cs):Únos z obsluhy linuxového jádra
Strany:85-92
Sborník:Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'10) -- Selected Papers
Konference:MEMICS'10 -- 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Řada knih:OASIcs proceedengs from MEMICS'10 papers
Místo vydání:Dagstuhl, DE
Rok:2011
ISBN:978-3-939897-22-4
Časopis:OpenAccess Series in Informatics (OASIcs), roč. 16, č. 2, Wadern, DE
ISSN:2190-6807
Vydavatel:Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik
URL:http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2011/3063/pdf/7.pdf [PDF]
Klíčová slova
počítačová bezpečnost, operační systém, Linux, rootkit, systémové volání, IA-32
Anotace
Článek představuje novou metodu únosu výpočetního toku z obsluhy Linuxového jádra. Útok je založen na analýze funkce vykonávající obsluhu přerušení, ve které útočník nahradí několik původní instrukcí za instrukce nepodmíněného skoku do vlastní funkce. Myšlenka změnit výpočetní tok uprostřed již existující funkce představuje unikátní způsob útoku. Útok je použitelný na všechna jádra 2.6 řady na architektuře Intel. Rootkity založené na této metodě představují vysoké riziko pro všechny správce Linuxových systémů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Boris Proch{\'{a}}zka and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar
	and Martin Drahansk{\'{y}}},
  title = {Hijacking the Linux Kernel},
  pages = {85--92},
  booktitle = {Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering
	Methods in Computer Science (MEMICS'10) -- Selected Papers},
  series = {OASIcs proceedengs from MEMICS'10 papers},
  journal = {OpenAccess Series in Informatics (OASIcs)},
  volume = 16,
 number = 2,
  year = 2011,
  location = {Dagstuhl, DE},
  publisher = {Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik},
  ISBN = {978-3-939897-22-4},
  ISSN = {2190-6807},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9980}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https