Technical report

MARTÍNEK Tomáš, KRAMOLIŠ Petr, HOLKOVIČ Martin and POLČÁK Libor. Dynamická identifikace uživatelů v prostředí sítí IPv4 a IPv6. FIT-TR-2012-006, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2012.
Publication language:czech
Original title:Dynamická identifikace uživatelů v prostředí sítí IPv4 a IPv6
Pages:31
Place:FIT-TR-2012-006, Brno, CZ
Year:2012
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconiri-iif.pdf352 KB2013-01-03 10:41:01
^ Select all
With selected:
Abstract
Tato technická zpráva je zaměřena na návrh bloku IRI-IIF, který je součástí systému pro zákonné odposlechy a zodpovídá za sledování identity odposlouchávaných cílů. V prostředí počítačových sítí je za identitu uživatele považována zejména IP adresa a úlohou bloku IRI-IIF je proto sledovat protokoly pro přidělování IP adres jako jsou DHCP, RADIUS, PPPoE, DHCPv6, SLAAC apod. a identifikovat aktuální adresy odposlouchávaných uživatelů. Součástí této technické zprávy je podrobný návrh architektury bloku IRI-IIF, který zahrnuje jednak společnou část, ale také jednotlivé moduly  pro analýzu protokolů pro přidělování IP adres. Navrhovaná architektura se vyznačuje svou modularitou, která zajišťuje, že s příchodem nového protokolu stačí pouze doplnit příslušný modul, bez nutnosti modifikovat ostatní části bloku.  V neposlední řadě se blok také vyznačuje schopností spojovat informace z různých protokolů a realizovat tak odposlechy napříč několika vrstvami referenčního modelu ISO/OSI.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek and Petr Kramoli{\v{s}} and
	Martin Holkovi{\v{c}} and Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k},
   title = {Dynamick{\'{a}} identifikace u{\v{z}}ivatel{\r{u}} v
	prost{\v{r}}ed{\'{i}} s{\'{i}}t{\'{i}} IPv4 a IPv6},
   pages = {31},
   year = {2012},
   location = {FIT-TR-2012-006, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en.iso-8859-2?id=10210}
}

Your IPv4 address: 54.162.15.31
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]