Conference paper

VIKTORIN Jan. Využití dynamické rekonfigurace vestavěných systémů pro monitorování počítačových sítí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 50-55. ISBN 978-80-7494-027-9. Available from: http://pad2014.fm.tul.cz/docs/PAD2014-elektronicky_online.pdf
Publication language:czech
Original title:Využití dynamické rekonfigurace vestavěných systémů pro monitorování počítačových sítí
Title (en):Applying dynamic reconfiguration of embedded systems for network monitoring
Pages:50-55
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Place:Liberec, CZ
Year:2014
URL:http://pad2014.fm.tul.cz/docs/PAD2014-elektronicky_online.pdf
ISBN:978-80-7494-027-9
Publisher:Liberec University of Technology
Keywords
FPGA, Partial Dynamic Reconfiguration, ARM, System-on-Chip, HW/SW
codesign
Annotation
The article introduces an architecture of an embedded system intended for network monitoring. The architecture utilizes a system-on-chip with an integrated reconfigurable logic (FPGA). The tight integration between the processor and FPGA enables to take advantage of partial dynamic reconfiguration for acceleration of time-critical operations. It is possible to create system with lower price, lower power consumption and smaller size while preserving the througput of the system.
Abstract
Vestavěné systémy jsou typicky omezeny velikostí, výkonností a spotřebou. Pro zlepšování těchto parametrů lze mj. používat rekonfigurovatelná hradlová pole (FPGA). V současné době se do popředí dostávají FPGA čipy s integrovanými více-jádrovými procesory (zejm. rodiny ARM), které dávají výrazně větší prostor pro optimalizaci aplikací na výkon a velikost při zachování nízké spotřeby. Integrace do jednoho čipu navíc zjednodušuje návrh celého systému. Pro tento typ čipů však dosud neexistuje efektivní vývojový model pokrývající jak softwarovou, tak hardwarovou část systému, který by byl používán. Vytížení systémů pro monitorování počítačových sítí je typicky proměnlivé v čase v závislosti na charakteru provozu. Jedním z klíčových problémů síťových zařízení je příkon. Redukci příkonu je tedy možné provádět dynamicky na základě aktuálního zatížení. Cílem práce je využít dynamiky provozu k redukci příkonu zařízení s využitím částečné dynamické rekonfigurace. Na základě vytížení jednotlivých monitorovacích funkcí a charakteru síťového provozu budou časově kritické operace mapovány do FPGA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Viktorin},
   title = {Vyu{\v{z}}it{\'{i}} dynamick{\'{e}} rekonfigurace
	vestav{\v{e}}n{\'{y}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}} pro
	monitorov{\'{a}}n{\'{i}}
	po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{y}}ch s{\'{i}}t{\'{i}}},
   pages = {50--55},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2014},
   year = {2014},
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7494-027-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en.iso-8859-2?id=10664}
}

Your IPv4 address: 54.162.15.31
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]