Summary report

MLÍCH Jozef, ŠIROKÝ Adam and ZEMČÍK Pavel. Souhrnná zpráva k projektu společnosti LAA. Brno, 2015.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná zpráva k projektu společnosti LAA
Title (en):Summary report for LAA company project
Pages:3
Place:Brno, CZ
Year:2015
Keywords
flight trajectory, flight competitions, computer evaluation of flight trajectory
Annotation
The report focuses summary of the knowledge and software developed in connection with the acquisition and evaluation of trajectories and their processing for flight competitions organized by LAA (Letecká amatérská asociace - Microlight amateur association).

Your IPv4 address: 34.203.225.78
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]