Summary report

KARAFIÁT Martin and GRÉZL František. Souhrnná zpráva k projektu "Dodání anotací akustických dat, akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk" za rok 2015. Brno: Phonexia s.r.o., 2015.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná zpráva k projektu "Dodání anotací akustických dat, akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk" za rok 2015
Title (en):Summary report of project "Delivery of annotations of acoustic data, acoustic model, language model and pronunciation dictionary for French" for year 2015
Pages:1
Place:Brno, CZ
Year:2015
Publisher:Phonexia s.r.o.
Keywords
speech recognition, speech data mining
Annotation
The report summarizes works on project "Delivery of annotations of acoustic data, acoustic model, language model and pronunciation dictionary for French " performed for Phonexia s.r.o.in 2015

Your IPv4 address: 35.175.190.77
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]