Conference paper

VAŠÍČEK Zdeněk. Adaptivní hardware na bázi vyvíjejících se obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Liberec: Liberec University of Technology, 2008, pp. 119-124. ISBN 978-80-7372-378-1.
Publication language:czech
Original title:Adaptivní hardware na bázi vyvíjejících se obvodů
Title (en):Adaptive hardware based on the evolvable hardware
Pages:119-124
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2008. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Place:Liberec, CZ
Year:2008
ISBN:978-80-7372-378-1
Publisher:Liberec University of Technology
Keywords
evolvable hardware, evolvable component, evolutionary design, evolutionary platform
Annotation
This paper deals with the evolvable hardware and its utilization as a adaptive hardware.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Adaptivn{\'{i}} hardware na b{\'{a}}zi
	vyv{\'{i}}jej{\'{i}}c{\'{i}}ch se obvod{\r{u}}},
   pages = {119--124},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2008. {\v{C}}esko-slovensk{\'{y}}
	semin{\'{a}}{\v{r}} pro studenty doktorandsk{\'{e}}ho studia},
   year = {2008},
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7372-378-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en.iso-8859-2?id=8803}
}

Your IPv4 address: 18.205.246.238
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]