Conference paper

BARTOŠ Pavel. Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 21-26. ISBN 978-80-214-4140-8.
Publication language:czech
Original title:Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu
Title (en):Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu
Pages:21-26
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Place:Brno, CZ
Year:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Keywords
scan řetězec, diagnostika, testování, optimalizace, doba testování
Annotation
Článek popisuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení disertační práce zaměřené na analýzu řetězce registru scan po ukončení fyzického návrhu. Je představena nová metoda snižování doby aplikace testu obvodu reorganizací scan řetězce. Princip metody spočívá v eliminaci některých možných poruch v obvodu, čímž dochází ke snížení počtu testovacích vektorů a tím i času potřebného pro otestování obvodu. Metoda byla ověřena na několika reálných obvodech, přičemž výsledky těchto testů jsou rekapitulovány v závěru článku. V závěru článku je též diskutován další směr výzkumu a jsou charakterizovány cíle disertační práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Barto{\v{s}}},
   title = {Optimalizace propojen{\'{i}} {\v{r}}et{\v{e}}zce scan po
	ukon{\v{c}}en{\'{i}} fyzick{\'{e}}ho n{\'{a}}vrhu},
   pages = {21--26},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = {2010},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en.iso-8859-2?id=9327}
}

Your IPv4 address: 54.198.3.15
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]