Technical report

POLČÁK Libor, KRAMOLIŠ Petr, KAJAN Michal and MARTÍNEK Tomáš. Architektura systému pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2011-008, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2011.
Publication language:czech
Original title:Architektura systému pro zákonné odposlechy
Pages:25
Place:FIT-TR-2011-008, Brno, CZ
Year:2011
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconli.pdf850 KB2012-01-09 12:06:07
^ Select all
With selected:
Abstract
Tato technická zpráva popisuje návrh architektury prototypu
systému pro sběr dat pro zákonné odposlechy vyvíjeného v rámci projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. Tento prototyp dále slouží jako základní prostředí pro vývoj nových technik dynamické identifikace uživatele v prostředí IPv6 sítí, pro sběr dat a vývoj nových metod v oblasti rekonstrukce a vizualizace zachyceného provozu a také jako základní testovací prostředí pro vývoj mikro-sondy a vysokorychlostní sondy. Součástí zprávy je podrobný popis architektury navrhovaného systému a způsob komunikace mezi jednotlivými bloky. Zdůrazněny jsou problémy, které bylo potřeba při návrhu zohlednit, včetně způsobů jejich řešení. Zvláštní pozornost je věnována problematice dynamické identifikace cíle v prostředí IP sítí a návrhu architektury bloku IRI-IIF, který je za tuto funkci v systému pro sběr dat pro zákonné odposlechy zodpovědný.

BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k and Petr Kramoli{\v{s}} and Michal
	Kajan and Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek},
   title = {Architektura syst{\'{e}}mu pro z{\'{a}}konn{\'{e}}
	odposlechy},
   pages = {25},
   year = {2011},
   location = {FIT-TR-2011-008, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en.iso-8859-2?id=9829}
}

Your IPv4 address: 54.80.96.153
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]