Conference paper

MIČULKA Lukáš. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2012. Praha: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2012, pp. 109-115. ISBN 978-80-01-05106-1.
Publication language:czech
Original title:Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA
Title (en):Method of fault tolerant system design into limited implementation area based on FPGA
Pages:109-115
Proceedings:Počítačové architektury & diagnostika 2012
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2012, PAD 2012
Place:Praha, CZ
Year:2012
ISBN:978-80-01-05106-1
Publisher:Faculty of Information Technology, Czech Technical University
Keywords
Fault Tolerant System Design, Reconfiguration, FPGA.
Annotation
The main issues to be addressed in the methodology of fault tolerant system design into limited implementation space in FPGA and their possible solutions were presented in this paper.
Abstract
V článku je popisována navrhovaná metodika, která se zabývá možností rekonfigurace obvodu FPGA po vzniku přechodné i trvalé poruchy. Metodika se zabývá postupy pro rozlišení typu poruchy, lokalizaci postižené oblasti FPGA a pro výběr nové konfigurace v případě výskytu trvalé poruchy. Obsahem jsou i možné způsoby řešení problému synchronizace jednotek po částečné dynamické rekonfiguraci FPGA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Mi{\v{c}}ulka},
   title = {Metoda n{\'{a}}vrh syst{\'{e}}m{\r{u}}
	odoln{\'{y}}ch proti poruch{\'{a}}m do
	omezen{\'{e}}ho implementa{\v{c}}n{\'{i}}ho
	prostoru na b{\'{a}}zi FPGA},
   pages = {109--115},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2012},
   year = 2012,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology, Czech Technical
	University},
   ISBN = {978-80-01-05106-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=10147}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https