Conference paper

TŘÍSKA Vít. Aplikačně specifické předzpracování a komprese obrazu. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 38-43. ISBN 978-80-227-3552-0.
Publication language:czech
Original title:Aplikačně specifické předzpracování a komprese obrazu
Title (en):Application Specific Preprocessing and Picture Compression
Pages:38-43
Proceedings:Počítačové architektury & diagnostika 2011
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Place:Bratislava, SK
Year:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Publisher:Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava
Keywords
Picture processing, preprocessing, segmentation, closer description.
Annotation
In this paper, there were introduced and summed up the main parts of picture processing and compression including theirs possible solutions.
Abstract
Příspěvek představuje jednotlivé kroky zpracování obrazu počítačového vidění. Přibližuje variabilitu náhledů na problematiku, její náročnost a možnosti v jednotlivých fázích zpracování obrazu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{i}}t T{\v{r}}{\'{i}}ska},
   title = {Aplika{\v{c}}n{\v{e}} specifick{\'{e}}
	p{\v{r}}edzpracov{\'{a}}n{\'{i}} a komprese obrazu},
   pages = {38--43},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2011},
   year = 2011,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Faculty of Informatics and Information Technology Slovak
	University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=10149}
}

Your IPv4 address: 100.24.209.47
Switch to https