Conference paper

TŘÍSKA Vít. Komprese shlukových dat s využitím geometrického dělení prostoru. In: Počítačové architektury & diagnostika 2012. Praha: Czech Technical University, 2012, pp. 127-132. ISBN 978-80-01-05106-1.
Publication language:czech
Original title:Komprese shlukových dat s využitím geometrického dělení prostoru
Title (en):Point Cloud Compression by Using Geometric Space Division
Pages:127-132
Proceedings:Počítačové architektury & diagnostika 2012
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2012, PAD 2012
Place:Praha, CZ
Year:2012
ISBN:978-80-01-05106-1
Publisher:Czech Technical University
Keywords
Point cloud compression, KD tree, octree, coding.
Annotation
The work is focused on the problematics of a point cloud compression. There are introduced two methods of space dividing and their relation to point cloud compression.
Abstract
Příspěvek představuje kompresi shlukových dat s využitím geometrického dělení prostoru. Přibližuje tuto oblast, podává náhled na způsob realizace komprese shlukových dat za pomoci KD stromu či oktalového stromu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{i}}t T{\v{r}}{\'{i}}ska},
   title = {Komprese shlukov{\'{y}}ch dat s
	vyu{\v{z}}it{\'{i}}m geometrick{\'{e}}ho
	d{\v{e}}len{\'{i}} prostoru},
   pages = {127--132},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2012},
   year = 2012,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Czech Technical University},
   ISBN = {978-80-01-05106-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=10151}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https