Summary report

SMRŽ Pavel. Souhrnná výzkumná zpráva pro společnost TSK. Brno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy, 2016.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná výzkumná zpráva pro společnost TSK
Title (en):Summary report of project for TSK company
Pages:3
Place:Brno, CZ
Year:2016
Publisher:Technická správa komunikací hl.m.Prahy
Keywords
traffic monitoring, vehicle load, road load, computer processing
Annotation
The report is an overview of a study prepared at FIT BUT Brno for TSK (Technická správa komunikací Praha - Technical care about communications in Prague) with focus on traffic monitoring and load evaluation of vehicles and roads.

Your IPv4 address: 18.206.15.215
Switch to https