Conference paper

STRAKA Martin. Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlin: Tomas Bata University in Zlín, 2009, pp. 141-146. ISBN 978-80-7318-847-4.
Publication language:czech
Original title:Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA
Title (en):Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA
Pages:141-146
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2009
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Place:Zlin, CZ
Year:2009
ISBN:978-80-7318-847-4
Publisher:Tomas Bata University in Zlín
Keywords
systém odolný proti poruchám, spolehlivost, hlídací obvod, architektura, spolehlivostní model, TMR, duplex, FPGA, VHDL
Annotation
Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Jako první jsou popsány mezní etapy v návrhu metodologie pro konstrukci odolných architektur s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Dále je popsáno, jak lze zlepšit spolehlivostní parametry u architektur odolných proti poruchám doplněných o hlídací obvody oproti systému TMR a duplex. Pro určení spolehlivosti jsou využity Markovské spolehlivostní modely. Srovnání všech sledovaných parametrů pro odolné architektury je diskutováno. V závěru je popsán další směr výzkumu a jsou shrnuty cíle disertační práce.
Abstract
Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Jako první jsou popsány mezní etapy v návrhu metodologie pro konstrukci odolných architektur s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Dále je popsáno, jak lze zlepšit spolehlivostní parametry u architektur odolných proti poruchám doplněných o hlídací obvody oproti systému TMR a duplex. Pro určení spolehlivosti jsou využity Markovské spolehlivostní modely. Srovnání všech sledovaných parametrů pro odolné architektury je diskutováno. V závěru je popsán další směr výzkumu a jsou shrnuty cíle disertační práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Straka},
   title = {Metodologie n{\'{a}}vrhu obvod{\r{u}} se
	zv{\'{y}}{\v{s}}enou spolehlivost{\'{i}}
	zalo{\v{z}}en{\'{y}}ch na FPGA},
   pages = {141--146},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2009},
   year = 2009,
   location = {Zlin, CZ},
   publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7318-847-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=8998}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https