Conference paper

MIKUŠEK Petr. Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2009, pp. 118-123. ISBN 978-80-7318-847-4.
Publication language:czech
Original title:Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy
Title (en):Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy
Pages:118-123
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2009
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2009, PAD09
Place:Zlín, CZ
Year:2009
ISBN:978-80-7318-847-4
Publisher:Tomas Bata University in Zlín
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconmikusek_pad2009.pdf101 KB2009-09-07 20:48:45
^ Select all
With selected:
Keywords
incompletely specified functions, multi-terminal BDDs, LUT cascades, iterative disjunctive decomposition, functional decomposition
Annotation
Jednorozměrná kaskáda náhledových tabulek (LUT kaskáda) se jeví jako vhodná struktura pro realizaci logických funkcí v hardware, firmware a software. LUT kaskádu můžeme snadno získat z vícevýstupových binárních rozhodovacích diagramů (MTBDD), ale bohužel konstrukce MTBDD je poměrně složitý úkol, obzvláště pokud chceme získat optimální diagram. Cílem této disertační práce je navrhnout metodu syntézy LUT kaskád založenou na iterativní disjunktní dekompozici.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Miku{\v{s}}ek},
   title = {Dekompozi{\v{c}}n{\'{i}} techniky pro
	aplika{\v{c}}n{\v{e}} specifick{\'{e}}
	syst{\'{e}}my},
   pages = {118--123},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2009},
   year = 2009,
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7318-847-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9019}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https