Conference paper

KAŠTIL Jan. Vyhledávání regulárních výrazů ve vysokorychlostním síťovém provozu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2009, pp. 89-94. ISBN 978-80-7318-847-4.
Publication language:czech
Original title:Vyhledávání regulárních výrazů ve vysokorychlostním síťovém provozu
Title (en):Regular expression matching in high speed networks
Pages:89-94
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2009
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2009, PAD09
Place:Zlín, CZ
Year:2009
ISBN:978-80-7318-847-4
Publisher:Tomas Bata University in Zlín
Keywords
Intrusion detection, regular expression, Snort, Bro
Annotation
Requirements for the security systems increases with requirements on the modern computer networks. Most of the modern IDS relies on the regular expressions matching to detect malicious activity. The output of the regular expression matching is used as an input for the higher levels of IDS. This work formulates the requirements for the regular expression matching unit.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Ka{\v{s}}til},
   title = {Vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	regul{\'{a}}rn{\'{i}}ch v{\'{y}}raz{\r{u}} ve
	vysokorychlostn{\'{i}}m s{\'{i}}{\v{t}}ov{\'{e}}m
	provozu},
   pages = {89--94},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2009},
   year = 2009,
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7318-847-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9055}
}

Your IPv4 address: 34.236.190.216
Switch to https