Conference paper

KORČEK Pavol. Simulácie dopravy a ich akcelerácia. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2010, pp. 63-68. ISBN 978-80-214-4140-8.
Publication language:sk
Original title:Simulácie dopravy a ich akcelerácia
Title (cs):Simulace dopravy a jejich akcelerace
Title (en):Traffic simulation and acceleration
Pages:63-68
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Place:Brno, CZ
Year:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Publisher:Department of Computer Systems FIT BUT
Keywords
traffic, microsimulator, cellular automata, validation, acceleration
Annotation
This paper deals with traffic simulations on large scale traffic networks. Categorisation of models is described and the selected model is used. The microsimulation model is based on cellular automa and accelerated using multicore processors.
Abstract
Modelovanie aktuálnej dopravnej situácie je priamym predpokladom pre trvalé zaistenie funkčného, spoľahlivého, bezpečného, efektívneho a k životnému prostrediu šetrného systému v cestnej doprave. Pre čo najväčšie sa priblíženie realite je však potrebné myslieť na mnoho parametrov dopravy a zároveň sa ukazuje ako vhodné do modelu integrovať dáta získané z reálneho prostredia. Vzniká tak vysoko komplexný simulačný model, ktorý nie sme schopní v reálnom čase vyhodnocovať. Ponúka sa ale možnosť akcelerácie týchto simulačných modelov na rôznych platformách. Ku príkladu môžeme spomenúť FPGA alebo v poslednej dobe stále častej využívané grafické karty. V príspevku je prezentovaný aktuálny stav problematiky, výber vhodného simulátora a v krátkosti je uvedený i vlastný model využívajúci práve viacjadrové platformy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavol Kor{\v{c}}ek},
   title = {Simul{\'{a}}cie dopravy a ich akceler{\'{a}}cia},
   pages = {63--68},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Computer Systems FIT BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {sk},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9326}
}

Your IPv4 address: 100.24.209.47
Switch to https