Conference paper

HERMAN David, NAJVÁREK Jan, ONDRÁČEK Tomáš, ORSÁG Filip and DRAHANSKÝ Martin. Robot pro Robotour 2010. In: Proceedings of the 5th Robotour Workshop. Bratislava, 2010, pp. 33-37.
Publication language:czech
Original title:Robot pro Robotour 2010
Title (en):Robot for the Robotour 2010
Pages:33-37
Proceedings:Proceedings of the 5th Robotour Workshop
Place:Bratislava, SK
Year:2010
Keywords
robot navigation architecture, robotour, lidar, camera, localization
Annotation
Tento článek popisuje architekturu robotického systému pro soutěž autonomních mobilních robotů Robotour 2010. Základem platformy je podvozek automobilového typu, který nese celou řadu senzorů pro detekci cesty a lokalizaci robota. V tomto ročníku byli nasazeni dva velikostně rozdílní roboti, aby se ověřila obecnost navrženého konceptu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {David Herman and Jan Najv{\'{a}}rek and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Ondr{\'{a}}{\v{c}}ek and Filip
	Ors{\'{a}}g and Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Robot pro Robotour 2010},
   pages = {33--37},
   booktitle = {Proceedings of the 5th Robotour Workshop},
   year = 2010,
   location = {Bratislava, SK},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9378}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.205
Switch to https