Conference proceedings

KOTÁSEK Zdeněk, BIDLO Michal and JAROŠ Jiří, ed. Počítačové architektury a diagnostika. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. ISBN 978-80-214-4140-8.
Publication language:czech
Original title:Počítačové architektury a diagnostika
Pages:183
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Place:Brno, CZ
Year:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Annotation
Sborník obsahuje příspěvky doktorandů českých a slovenských univerzit publikovaných na pracovním semináři Počítačové architektury a diagnostika 2010.
BibTeX:
@PROCEEDINGS{
   editor = {Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Michal Bidlo and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika},
   pages = 183,
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9536}
}

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https