Conference paper

ZADINA Martin, NAGY Jan and HANÁČEK Petr. Zabezpečení bezdrátových sítí založených na protokolu IEEE 802.11 v aplikaci rozsáhlých distribučních sítí. In: Sborník příspěvků z 39. konference EurOpen.CZ, 2.-5. října 2011. Plzeň: Czech Open Systems User's Group, 2011, pp. 37-48. ISBN 978-80-86583-22-8.
Publication language:czech
Original title:Zabezpečení bezdrátových sítí založených na protokolu IEEE 802.11 v aplikaci rozsáhlých distribučních sítí
Title (en):IEEE 802.11 based wireless networks security in large distribution networks application
Pages:37-48
Proceedings:Sborník příspěvků z 39. konference EurOpen.CZ, 2.-5. října 2011
Conference:39. konference EurOpen.CZ
Place:Plzeň, CZ
Year:2011
ISBN:978-80-86583-22-8
Publisher:Czech Open Systems User's Group
Keywords
wireless networks, IEEE 802.11, FWA (Fixed Wireless Access), security
Annotation
In our work we will focus on several existing technologies for wireless LANs, which may constitute elements of a large-scale networks (MAN, WAN). We mention standardized (IEEE 802.11, 802.16, HIPERLAN / MAN), a fully proprietary (Motorola Canopy) and combined technologies (Ubiquity Networks AirMAX, Mikrotik NStreme, Nv2) intended for this purpose, their security mechanisms and the issue of deployment of security protocols in 802.11 networks in fixed wireless access application.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Zadina and Jan Nagy and Petr
	Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Zabezpe{\v{c}}en{\'{i}} bezdr{\'{a}}tov{\'{y}}ch
	s{\'{i}}t{\'{i}} zalo{\v{z}}en{\'{y}}ch na
	protokolu IEEE 802.11 v aplikaci
	rozs{\'{a}}hl{\'{y}}ch distribu{\v{c}}n{\'{i}}ch
	s{\'{i}}t{\'{i}}},
   pages = {37--48},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} z 39.
	konference EurOpen.CZ, 2.-5. {\v{r}}{\'{i}}jna 2011},
   year = 2011,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {Czech Open Systems User's Group},
   ISBN = {978-80-86583-22-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9839}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.205
Switch to https