Conference paper

KRÁL Jiří, ZBOŘIL František and ZBOŘIL František V.. Flexible Intention Handling using Extended Environment. In: Proceedings of the 12th International Conference on Informatics. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2013, pp. 228-233. ISBN 978-80-8143-127-2.
Publication language:english
Original title:Flexible Plan Handling using Extended Environment
Title (cs):Flexibilní zpracování záměrů s použitím rozšířeného prostředí výpočtu
Pages:228-233
Proceedings:Proceedings of the 12th International Conference on Informatics
Conference:Informatics 2013 - 12th International Scientific Conference on Informatics
Place:Košice, SK
Year:2013
ISBN:978-80-8143-127-2
Publisher:Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice
Keywords
BDI Agents, Agents Intention Modelling, Agent Oriented Programming
Annotation
The aim of this article is usage extended plan environment in AgentSpeak(L) based agents, to benefit their flexibility of decision making process.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Kr{\'{a}}l and Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il and V. Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
   title = {Flexible Plan Handling using Extended Environment},
   pages = {228--233},
   booktitle = {Proceedings of the 12th International Conference on
	Informatics},
   year = 2013,
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Informatics,
	University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {978-80-8143-127-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=9991}
}

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https