Conference paper

KOŠAŘ Vlastimil. VYUŽITÍ REDUKCE NKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ VZORŮ V FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2012. Milovy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2012, pp. 97-102. ISBN 978-80-01-05106-1.
Publication language:czech
Original title:VYUŽITÍ REDUKCE NKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ VZORŮ V FPGA
Title (en):On Usage of NFA Reduction for Regular Expressions matching in FPGA
Pages:97-102
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2012
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2012, PAD 2012
Place:Milovy, CZ
Year:2012
ISBN:978-80-01-05106-1
Publisher:Faculty of Information Technology, Czech Technical University
Keywords
NFA, FPGA, Reduction, Regular Expressions Matching
Annotation
This article describes 5 NFA reduction algorithms and solution of correspondence between final states and regular expressions. Both variants of reduction algorithms are evaluated. Unmodified variants have average reduction 35.1% of states and 42.7% of transitions. Modified variants have average reduction 6.8% of states and 4.3% of transitions and those algorithms preserve correspondence between final states and regular expressions.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vlastimil Ko{\v{s}}a{\v{r}}},
   title = {VYU{\v{Z}}IT{\'{I}} REDUKCE NKA PRO
	VYHLED{\'{A}}V{\'{A}}N{\'{I}} VZOR{\r{U}} V FPGA},
   pages = {97--102},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2012},
   year = 2012,
   location = {Milovy, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology, Czech Technical
	University},
   ISBN = {978-80-01-05106-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=10075}
}

Your IPv4 address: 3.227.233.6
Switch to https