Technical report

POLČÁK Libor and HRANICKÝ Radek. Útoky na systémy pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2012-008, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2012.
Publication language:czech
Original title:Útoky na systémy pro zákonné odposlechy
Pages:36
Place:FIT-TR-2012-008, Brno, CZ
Year:2012
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconli.pdf3,73 MB2012-11-30 13:23:58
^ Select all
With selected:
Abstract
Tato technická zpráva popisuje útoky na systémy pro sběr
dat pro zákonné odposlechy, možnosti skrývání dat v síti a možná proti-
opatření. V práci práce jsou představeny normy s standardy pro zákonné
odposlechy platné v Evropské unii i Spojených státech amerických a re-
ferenční architektura představená společností Cisco. Na základě těchto
norem je podán přehled možných útoků, kterými je možné systém pro
zákonné odposlechy obelstít a znesnadnit tak analýzu nasbíraných dat.
Kromě metod útoků jsou představena i možná protiopatření a je dis-
kutována jejich vhodnost pro účely sběru dat pro zákonné odposlechy.
V rámci práce je představen nástroj pro skrytí komunikace a nástroj pro
detekci tohoto útoku. Demonstrací běhu tohoto programu je ukázáno
podvržení zprávy při komunikaci využívající veřejnou komunikační síť
IRC.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k and Radek Hranick{\'{y}}},
   title = {{\'{U}}toky na syst{\'{e}}my pro z{\'{a}}konn{\'{e}}
	odposlechy},
   pages = {36},
   year = {2012},
   location = {FIT-TR-2012-008, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=10201}
}

Your IPv4 address: 54.166.203.17
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]