Conference paper

HELLER Stanislav and VOLF Tomáš. Datastore MongoDB Stub pro Google App Engine SDK. In: Datakon a Znalosti 2013. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2013, pp. 195-204. ISBN 978-80-248-3189-3.
Publication language:czech
Original title:Datastore MongoDB Stub pro Google App Engine SDK
Title (en):Datastore MongoDB Stub for Google App Engine SDK
Pages:195-204
Proceedings:Datakon a Znalosti 2013
Conference:DATAKON 2013
Series:1. vydání
Place:Ostrava, CZ
Year:2013
ISBN:978-80-248-3189-3
Publisher:VŠB-Technical University of Ostrava
Keywords
Google App Engine, MongoDB, datastore, stub, cloud, NoSQL
Annotation
This paper deals with Google App Engine, which is a cloud platform for development and hosting web applications on Google infrastructure. It also discusses NoSQL databases, especially MongoDB database. High Replication Datastore, a production datastore for Google App Engine, is not available in local environment. The solution is the use of so-called datastore stubs, which store data to some available local datastore and simulate real production datastore. In Google App Engine, two datastore stubs are released: Datastore File Stub and Datastore SQLite Stub. In this paper Datastore MongoDB Stub is introduced, which is a new possibility to use with Google App Engine in development on local environment. Results of several experiments comparing performance of Datastore File Stub and Datastore SQLite Stub to the new Datastore MongoDB Stub are presenterd too.
Abstract
Datastore MongoDB Stub pro Google App Engine SDK umožňuje vývojářům využívat v prostředí Google App Engine lokálního úložiště v podobě databáze MongoDB pro vývoj a testování jejich aplikací. Datastore MongoDB Stub simuluje produkční prostředí Google App Engine, a to konkrétně chování úložiště High Replication Datastore. Samotné úložiště High Replication Datastore není uvolněno pro použití v lokálním vývojovém prostředí a je dostupné pouze v produkčním prostředí.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Stanislav Heller and Tom{\'{a}}{\v{s}} Volf},
  title = {Datastore MongoDB Stub pro Google App Engine SDK},
  pages = {195--204},
  booktitle = {Datakon a Znalosti 2013},
  series = {1. vyd{\'{a}}n{\'{i}}},
  year = {2013},
  location = {Ostrava, CZ},
  publisher = {V{\v{S}}B-Technical University of Ostrava},
  ISBN = {978-80-248-3189-3},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=10372}
}

Your IPv4 address: 34.201.121.213
Switch to https