Conference paper

MIČULKA Lukáš. Metoda návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2013. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2013, pp. 63-68. ISBN 978-80-261-0270-0.
Publication language:czech
Original title:Metoda návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA
Title (en):Methodology for Fault Tolerant System Design Based on FPGA Into Limited Redundant Area
Pages:63-68
Proceedings:Počítačové architektury & diagnostika 2013
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2013
Place:Plzeň, CZ
Year:2013
ISBN:978-80-261-0270-0
Publisher:University of West Bohemia in Pilsen
Keywords
Fault Tolerant System Design, Reconfiguration, Relocation, FPGA.
Annotation
The main issues to be addressed in the methodology of fault tolerant system design into limited implementation space in FPGA and their possible solutions were presented in this paper.
Abstract
Článek představuje navrženou metodologii pro návrh systémů odolných proti poruchám v FPGA schopnou ochránit systém před projevy přechodných a trvalých poruch. Oprava přechodné poruchy je prováděna částečnou dynamickou rekonfigurací. Oprava omezeného počtu trvalých poruch je založena na použití odolných architektur využívající menší množství zdrojů než předchozí použité. Vadná část FPGA tak není dále využívána. Tato technika je založena na použití předkompilovaných konfigurací uložených v externí paměti. Pro snížení paměťových nároků pro uložení konfiguračních bitových posloupností je použita technika relokace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Mi{\v{c}}ulka},
   title = {Metoda n{\'{a}}vrhu syst{\'{e}}m{\r{u}}
	odoln{\'{y}}ch proti poruch{\'{a}}m do
	omezen{\'{e}}ho implementa{\v{c}}n{\'{i}}ho
	prostoru na b{\'{a}}zi FPGA},
   pages = {63--68},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2013},
   year = {2013},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-261-0270-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=10451}
}

Your IPv4 address: 34.229.113.106
Switch to https