Technical report

DOLEŽEL Michal. Průzkum trhu (TZ) - Zařízení pro snímání sítnice a duhovky. Brno, 2014.
Publication language:czech
Original title:Průzkum trhu (TZ) - Zařízení pro snímání sítnice a duhovky
Title (en):Market Survey (Technical Report) - Devices for human retina and iris capturing
Pages:21
Place:Brno, CZ
Year:2014
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Michal Dole{\v{z}}el},
   title = {Pr{\r{u}}zkum trhu (TZ) -
	Za{\v{r}}{\'{i}}zen{\'{i}} pro
	sn{\'{i}}m{\'{a}}n{\'{i}} s{\'{i}}tnice a duhovky},
   pages = 21,
   year = 2014,
   location = {Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=10619}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.205
Switch to https