Technical report

POLČÁK Libor, MARTÍNEK Tomáš, HRANICKÝ Radek, BÁRTA Stanislav, HOLKOVIČ Martin, FRANKOVÁ Barbora and KRAMOLIŠ Petr. Zákonné odposlechy v moderních sítích - Shrnutí výsledků skupiny pro zákonné odposlechy projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. FIT-TR-2014-07, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2014.
Publication language:czech
Original title:Zákonné odposlechy v moderních sítích - Shrnutí výsledků skupiny pro zákonné odposlechy projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace
Title (en):Sec6Net: Lawful Interception Group Summary
Pages:127
Place:FIT-TR-2014-07, Brno, CZ
Year:2014
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconlisummary.pdf11,2 MB2015-04-22 16:05:37
^ Select all
With selected:
Abstract
Cílem této souhrnné technické zprávy je shrnutí výsledků dosažených skupinou pro zákonné odposlechy projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové
generace (Sec6Net) financovaného grantem Ministerstva vnitra ČR (VG20102015022). Tato technická zpráva obsahuje aktualizované podstatné informace zveřejněné v rámci předešlých technických zpráv a publikovaných článků souvisejících s projektem. Současně tato zpráva obsahuje podstatné informace pro instalaci a konfiguraci systému, či jeho budoucí rozšíření.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Mart{\'{i}}nek and Radek Hranick{\'{y}} and Stanislav
	B{\'{a}}rta and Martin Holkovi{\v{c}} and Barbora
	Frankov{\'{a}} and Petr Kramoli{\v{s}}},
   title = {Z{\'{a}}konn{\'{e}} odposlechy v modern{\'{i}}ch
	s{\'{i}}t{\'{i}}ch - Shrnut{\'{i}} v{\'{y}}sledk{\r{u}}
	skupiny pro z{\'{a}}konn{\'{e}} odposlechy projektu
	Modern{\'{i}} prost{\v{r}}edky pro boj s kybernetickou
	kriminalitou na Internetu nov{\'{e}} generace},
   pages = {127},
   year = {2014},
   location = {FIT-TR-2014-07, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=10788}
}

Your IPv4 address: 54.196.13.210
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]