Summary report

KARAFIÁT Martin and GRÉZL František. Souhrnná zpráva k projektu "Dodání anotací akustických dat, akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro španělský jazyk" za rok 2014. Brno: Phonexia s.r.o., 2014.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná zpráva k projektu "Dodání anotací akustických dat, akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro španělský jazyk" za rok 2014
Title (en):Summary report of project "Delivery of annotations of acoustic data, acoustic model, language model and pronunciation dictionary for Spanish" for year 2014
Pages:1
Place:Brno, CZ
Year:2014
Publisher:Phonexia s.r.o.
Keywords
speech recognition, speech data mining
Annotation
The report summarizes works on project "Delivery of annotations of acoustic data, acoustic model, language model and pronunciation dictionary for Spanish" performed for Phonexia s.r.o.in 2014.

Your IPv4 address: 54.161.40.41
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]