Conference paper

KRČMA Martin. FPNN - neuronové sítě v FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2015, pp. 81-86. ISBN 978-80-7454-522-1.
Publication language:czech
Original title:FPNN - neuronové sítě v FPGA
Title (en):FPNN - neural networks in FPGAs
Pages:81-86
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2015
Place:Zlín, CZ
Year:2015
ISBN:978-80-7454-522-1
Publisher:Tomas Bata University in Zlín
Keywords
FPNA, FPNN, Artificial neural networks, FPGA
Annotation
The submision deals with the Field Programmable Neural Networks concept serving for inplementation of artificial neural networks in FPGAs, presents a method of mapping of trained networks to FPNNs, suggests a method for increasing od FPNN fault tolerance and presents a software simulator.
Abstract
Tento příspěvek se pojednává o problémech implementace neurono-
vých sítí v hradlových polích, prezentuje koncept FPNA jakožto jedno z mož-
ných řešení. Představuje techniku mapování neuronových sítí na FPNN a využi-
tí tohoto procesu ke zvýšení odolnosti FPNN proti poruchám. Dále seznamuje
s výzkumnou a publikační činností autora a jeho budoucími plány.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Kr{\v{c}}ma},
   title = {FPNN - neuronov{\'{e}} s{\'{i}}t{\v{e}} v FPGA},
   pages = {81--86},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2015},
   year = 2015,
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7454-522-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=11006}
}

Your IPv4 address: 35.173.48.224
Switch to https