Summary report

PODIVÍNSKÝ Jakub. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Vytvoření webové aplikace pro online vytváření a přehrávání časosběrných videí. Brno: CEDRO sole s.r.o., 2015.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Vytvoření webové aplikace pro online vytváření a přehrávání časosběrných videí
Title (en):Summary research report for the project Development of web application for online creation and playback of time-lapse video
Pages:3
Place:Brno, CZ
Year:2015
Publisher:CEDRO sole s.r.o.
Keywords
time lapse video, online player
Annotation
The report summarizes the results of the project  Developmentof web application for online creation and playback of time-lapse video for the CEDRO sole, s.r.o. company.

Your IPv4 address: 54.80.96.153
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]