Conference paper

ARNOŠT Vladimír. Software Musical Synthesizer. In: MOSIS '99 Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm, 1999, pp. 23-28. ISBN 80-85988-33-X.
Publication language:english
Original title:Software Musical Synthesizer
Title (cs):Programový hudební syntetizátor
Pages:23-28
Proceedings:MOSIS '99 Proceedings
Conference:33rd Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS'99
Place:Rožnov pod Radhoštěm, CZ
Year:1999
ISBN:80-85988-33-X
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~arnost/papers/mosis_99.ps.gz [PS]
Keywords
music, synthesis, MIDI, wave-table synthesis, pitch shifting, interpolation, resampling, filtering
Annotation
Příspěvek popisuje základní metodu používanou k vývoji čistě programových hudebních syntetizátorů, která se nazývá WTSynth. Program simuluje skutečný syntetizátor použitím syntéze pomocí tabulky vln. To ukazujem, že software může být levnou alternativou ke speciálním hudebním zařízením.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vladim{\'{i}}r Arno{\v{s}}t},
   title = {Software Musical Synthesizer},
   pages = {23--28},
   booktitle = {MOSIS '99 Proceedings},
   year = {1999},
   location = {Ro{\v{z}}nov pod Radho{\v{s}}t{\v{e}}m, CZ},
   ISBN = {80-85988-33-X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=5565}
}

Your IPv4 address: 54.162.128.159
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]