Journal article

FIEDLER Petr, FOJTÍK Pavel and ZEZULKA František. Komunikační sběrnice v automatizaci. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. 2000, pp. 19-21. ISSN 1335-2547.
Publication language:czech
Original title:Komunikační sběrnice v automatizaci
Title (en):Communication buses in automation
Pages:19-21
Book:Zvláštní číslo Odborného časopisu pro elektrotechniku a energetiku ke konferenci ELOSYS 2000
Place:Trenčín, CZ
Year:2000
Journal:Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, SK
ISSN:1335-2547
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Petr Fiedler and Pavel Fojt{\'{i}}k and Franti{\v{s}}ek
	Zezulka},
   title = {Komunika{\v{c}}n{\'{i}} sb{\v{e}}rnice v automatizaci},
   pages = {19--21},
   booktitle = {Zvl{\'{a}}{\v{s}}tn{\'{i}} {\v{c}}{\'{i}}slo Odborn{\'{e}}ho
	{\v{c}}asopisu pro elektrotechniku a energetiku ke
	konferenci ELOSYS 2000},
   journal = {Odborn{\'{y}} {\v{c}}asopis pre elektrotechniku a energetiku},
   year = {2000},
   location = {Tren{\v{c}}{\'{i}}n, CZ},
   ISSN = {1335-2547},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=5878}
}

Your IPv4 address: 54.81.76.247
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]