Journal article

HODER Karel and POSPÍCHAL Ladislav. Úprava napětí na výběžcích rozvodné sítě. Elektrotechnika v praxi. 2000, no. 11-12, p. 34. ISSN 0862-9730.
Publication language:czech
Original title:Úprava napětí na výběžcích rozvodné sítě
Title (en):Adjustment of voltage on LV network extremities
Pages:34
Book:Elektrotechnika v praxi
Place:Praha, CZ
Year:2000
Journal:Elektrotechnika v praxi, No. 11-12, CZ
ISSN:0862-9730
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Karel Hoder and Ladislav Posp{\'{i}}chal},
  title = {{\'{U}}prava nap{\v{e}}t{\'{i}} na
	v{\'{y}}b{\v{e}}{\v{z}}c{\'{i}}ch rozvodn{\'{e}}
	s{\'{i}}t{\v{e}}},
  pages = {34},
  booktitle = {Elektrotechnika v praxi},
  journal = {Elektrotechnika v praxi},
  number = {11-12},
  year = {2000},
  location = {Praha, CZ},
  ISSN = {0862-9730},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=5896}
}

Your IPv4 address: 54.166.141.69
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]