Conference paper

KOTÁSEK Zdeněk and RŮŽIČKA Richard. The Implementation of RTL Testability Analysis Algorithms trough the Discrete Mathematics Concepts. In: Proc. of the Fourth International Scientific Conference on Electronic Computers and Informatics. Košice-Herľany: unknown, 2000, pp. 177-182. ISBN 80-88922-25-9.
Publication language:english
Original title:The Implementation of RTL Testability Analysis Algorithms trough the Discrete Mathematics Concepts
Title (cs):Implementace analýzy testovatelnosti obvodu na úrovni RT s využitím diskrétní matematiky
Pages:177-182
Proceedings:Proc. of the Fourth International Scientific Conference on Electronic Computers and Informatics
Place:Košice-Herľany, SK
Year:2000
ISBN:80-88922-25-9
Keywords
i path, design-for-testability, testability analysis
Annotation
In the paper a formal approach to the RT level testability analysis will be presented. It will be shown how the discrete mathematics concepts can be used for the testability analysis. The elements of the circuit are classified into sets according to their function in the design and role during the test application. Then, other sets, relation and mappings are defined to reflect the role of registers and the structure of i path in the circuit. These formal tools are then used to prove the testability of the circuit under analysis.
Abstract
V článku je popsán formální přístup k analýze testovatelnosti obvodu na úrovni RT. Je ukázáno, jak může být diskrétní matematiky využito k analýze testovatelnosti. Obvodové prvky jsou roztříděny do množin podle jejich role v obvodě a role při aplikaci testu. Pak jsou z těchto množin vytvořeny množiny, relace a zobrazení reflektující role registrů a struktury i cest v obvodě. Formální prostředky jsou také využity k důkazu testovatelnosti obvodu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka},
   title = {The Implementation of RTL Testability Analysis Algorithms
	trough the Discrete Mathematics Concepts},
   pages = {177--182},
   booktitle = {Proc. of the Fourth International Scientific Conference on
	Electronic Computers and Informatics},
   year = {2000},
   location = {Ko{\v{s}}ice-Her{\'{l}}any, SK},
   ISBN = {80-88922-25-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=6384}
}

Your IPv4 address: 54.158.52.166
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]