Conference paper

ZENDULKA Jaroslav. SQLJ - SQL v prostředí jazyka Java. In: Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Ruprechtov: unknown, 1999, pp. 177-184. ISBN 80-214-1397-2.
Publication language:czech
Original title:SQLJ - SQL v prostředí jazyka Java
Title (en):SQLJ - SQL embedded in Java
Pages:177-184
Proceedings:Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace
Conference:Letní škola Informační systémy a jejich aplikace
Place:Ruprechtov, CZ
Year:1999
ISBN:80-214-1397-2
Keywords
vložený jazyk, SQL, SQLJ, Java, JDBC
Abstract
Příspěvek se zabývá jazykem SQLJ, což je vložený SQL do prostředí hostitelského prostředí jazyka Java. Na rozdíl od JDBC, které tvoří rovněž rozhraní jazyka Java pro přístup k databázím a lze ho charakterizovat jako dynamické rozhraní (pro dynamický SQL), SQLJ je rozhraním pro statické SQL příkazy. Tato skutečnost přináší některé výhody, např. možnost statické kontroly příkazů SQL v době překladu. Příspěvek ukazuje na příkladech základní rysy SQLJ, způsob použití, srovnání s JDBC a dostupnou podporu u produktů Oracle.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jaroslav Zendulka},
   title = {SQLJ - SQL v prost{\v{r}}ed{\'{i}} jazyka Java},
   pages = {177--184},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k z letn{\'{i}} {\v{s}}koly
	Informa{\v{c}}n{\'{i}} syst{\'{e}}my a jejich aplikace},
   year = {1999},
   location = {Ruprechtov, CZ},
   ISBN = {80-214-1397-2},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=6669}
}

Your IPv4 address: 54.196.38.114
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]