Conference paper

KOTÁSEK Petr and ZENDULKA Jaroslav. Získávání znalostí z databází. In: Informatika a informačné technológie. Banská Bystrica: unknown, 1999, pp. 75-82. ISBN 80-8055-335-1.
Publication language:czech
Original title:Získávání znalostí z databází
Title (en):Knowledge discovery in databases
Pages:75-82
Proceedings:Informatika a informačné technológie
Place:Banská Bystrica, SK
Year:1999
ISBN:80-8055-335-1
Keywords
Získávání znalostí, dolování z dat, asociační pravidlo, dolovací algoritmus, AprioriTID, AprioriItemset, AprioriTIDlist
Annotation
The paper consists of two parts. A survey of fundamental data mining concepts is presented in the first part and a new algorithm for mining association rules called AprioriItemset and its modification AprioriTIDList are presented in the second part.
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou získávání znalostí z dat, typicky v databázích. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti získávání znalostí z databází a dolování z dat. Potom je pozornost věnována jednomu typu znalostí - asociačním pravidlům. Jsou zde prezentovány dva původní algoritmy AprioriItemset a AprioriTIDList a porovnány se známým algoritmem AprioriTID.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Kot{\'{a}}sek and Jaroslav Zendulka},
   title = {Z{\'{i}}sk{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} znalost{\'{i}} z
	datab{\'{a}}z{\'{i}}},
   pages = {75--82},
   booktitle = {Informatika a informa{\v{c}}n{\'{e}} technol{\'{o}}gie},
   year = {1999},
   location = {Bansk{\'{a}} Bystrica, SK},
   ISBN = {80-8055-335-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=6670}
}

Your IPv4 address: 54.196.98.96
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]