Conference paper

HONZÍK Jan M.. Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně. In: Sborník konference Tvorba Software 2001. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2001, pp. 57-65. ISBN 80-7082-783-1.
Publication language:czech
Original title:Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně
Title (en):Proposal of Establishing of the Faculty of Information Technology
Pages:57-65
Proceedings:Sborník konference Tvorba Software 2001
Conference:Tvorba software 2001
Place:Ostrava, CZ
Year:2001
ISBN:80-7082-783-1
Publisher:VŠB - Technical University of Ostrava
Keywords
faculty of information technology, faculty of electrical engineering and computer science
Annotation
Project of fondantion of te Faculty od Information Technology at BUT Jan M Honzík The paper sumarises the history of the attempts to found the independent faculty oriented to IT at the Brno University of Technology. The reasons for the new attept is demonstrated, which leaded to successful astarting of the fondation. The profile of tyhe faculty is defined. Transformation changes at the faculty are briefly mentioned.
Abstract
Návrh na založení Fakulty informačních technologií na VUT v Brně Jan M. Honzík FEI VUT v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno, ČR, E-mail: honzik@dcse.fee.vutbr.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje historii oboru Informatika a výpočetní technika i historii pokusů o založení samostatné fakulty, orientující se na informační technologie na půdě technické univerzity. Uvádí důvody, které vedly k novému pokusu o její založení a které příznivě ovlivnily zahájení prací na založení fakulty. Vymezí profil nové fakulty ve vztahu k fakultě, ze které vznikla i k Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Stručně popíše transformační změny na původní fakultě, která se po odtržení Fakultu informačních technologií (FIT) změní na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT). Stručně charakterizuje studijní programy a jejich struktury.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {M. Jan Honz{\'{i}}k},
   title = {N{\'{a}}vrh na zalo{\v{z}}en{\'{i}} fakulty
	informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}} na VUT v
	Brn{\v{e}}},
   pages = {57--65},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k konference Tvorba Software 2001},
   year = {2001},
   location = {Ostrava, CZ},
   publisher = {V{\v{S}}B - Technical University of Ostrava},
   ISBN = {80-7082-783-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=6794}
}

Your IPv4 address: 54.162.239.233
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]