Conference paper

MOTLÍČEK Petr and ČERNOCKÝ Jan. Minimization of transition noise in very low bit rate speech coding. In: Proc. Radioelektronika 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001, pp. 396-399. ISBN 80-214-1861-3.
Publication language:english
Original title:Minimization of transition noise in very low bit rate speech coding
Title (cs):Minimalizace přechodového zkreslení v kódování řeči na nízkých bitových rychlostech
Pages:396-399
Proceedings:Proc. Radioelektronika 2001
Conference:Radioelektronika 2001
Place:Brno, CZ
Year:2001
ISBN:80-214-1861-3
Publisher:Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT
Keywords
speech processing
Annotation
The paper deals with minimization of transition noise in very low bit rate speech coding
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Motl{\'{i}}{\v{c}}ek and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {Minimization of transition noise in very low bit rate speech
	coding},
   pages = {396--399},
   booktitle = {Proc. Radioelektronika 2001},
   year = {2001},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT},
   ISBN = {80-214-1861-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=6831}
}

Your IPv4 address: 54.198.142.121
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]