Conference paper

KRESLÍKOVÁ Jitka. Zefektivnění řešení týmových projektů ve výuce projektového řízení. In: Pedagogický software 2002. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2002, pp. 21-22. ISBN 80-85645-46-7.
Publication language:czech
Original title:Zefektivnění řešení týmových projektů ve výuce projektového řízení
Title (en):Efficiency team project solving in project management education
Pages:21-22
Proceedings:Pedagogický software 2002
Conference:Pedagogický software 2002
Series:Scientific Pedagogical Publishing
Place:České Budějovice, CZ
Year:2002
ISBN:80-85645-46-7
Publisher:Scientifik Pedagogical Publishing
Keywords
Project management, standardized deliverables, project processes, product processes
Annotation
This paper provides short description of tools for support more efficiency project management education.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jitka Kresl{\'{i}}kov{\'{a}}},
  title = {Zefektivn{\v{e}}n{\'{i}} {\v{r}}e{\v{s}}en{\'{i}}
	t{\'{y}}mov{\'{y}}ch projekt{\r{u}} ve v{\'{y}}uce
	projektov{\'{e}}ho {\v{r}}{\'{i}}zen{\'{i}}},
  pages = {21--22},
  booktitle = {Pedagogick{\'{y}} software 2002},
  series = {Scientific Pedagogical Publishing},
  year = {2002},
  location = {{\v{C}}esk{\'{e}} Bud{\v{e}}jovice, CZ},
  publisher = {Scientifik Pedagogical Publishing},
  ISBN = {80-85645-46-7},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=6952}
}

Your IPv4 address: 54.166.141.69
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]