Conference paper

BEDNÁŘ David and KRESLÍKOVÁ Jitka. Objektově orientované projektové řízení. In: PROMA 2002. Plzeň: Evida, 2002, pp. 17-28. ISBN 80-86596-13-3.
Publication language:czech
Original title:Objektově orientované projektové řízení
Title (en):Object Oriented Project Management
Pages:17-28
Proceedings:PROMA 2002
Conference:PROJECT MANAGEMENT
Place:Plzeň, CZ
Year:2002
ISBN:80-86596-13-3
Publisher:Evida
Keywords
UML,  OBJECT ORIENTED APPROACH, USE CASE MODEL, LIFE CYCLE OF PROJECT, PROJECT MANAGEMENT.
Annotation
Contribution deals with project management problem of object oriented projects.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {David Bedn{\'{a}}{\v{r}} and Jitka Kresl{\'{i}}kov{\'{a}}},
   title = {Objektov{\v{e}} orientovan{\'{e}} projektov{\'{e}}
	{\v{r}}{\'{i}}zen{\'{i}}},
   pages = {17--28},
   booktitle = {PROMA 2002},
   year = {2002},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {Evida},
   ISBN = {80-86596-13-3},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7008}
}

Your IPv4 address: 54.224.2.123
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]