Conference paper

HANÁČEK Petr. Bezpečnost mobilních zařízení ve světle nových aplikací. In: Sborník konference Security 2002. Praha, 2002, pp. 39-46.
Publication language:czech
Original title:Bezpečnost mobilních zařízení ve světle nových aplikací
Title (en):Security of mobile devices
Pages:39-46
Proceedings:Sborník konference Security 2002
Conference:Security 2002
Place:Praha, CZ
Year:2002
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Bezpe{\v{c}}nost mobiln{\'{i}}ch za{\v{r}}{\'{i}}zen{\'{i}}
	ve sv{\v{e}}tle nov{\'{y}}ch aplikac{\'{i}}},
   pages = {39--46},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k konference Security 2002},
   year = {2002},
   location = {Praha, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7048}
}

Your IPv4 address: 54.158.199.217
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]